Cilj je svih djelatnika u sportskoj rekreaciji popularizirati pokret i posebno je zadovoljstvo pokrenuti pojedince motom: „I am happy and healthy!“ kroz zdravu i sretnu osobnost pojedinca do sretnog društva. Nezaobilazno se u sportskom djelovanju ne sjetiti znamenitoga de Coubertina, utemeljitelja modernih olimpijskih igara, i njegove vizije o važnosti sporta i fizičke kulture, o sportu kao posebnom vidu rada na sebi, o duhovnoj i intelektualnoj dimenziji sporta. Taj duh nastojimo slijediti u svom radu na satovima rekreacije i svaki puta iznova inspirira sinergija htijenja grupe koja na osobit način „ponese“ polaznike da učine više od onoga što misle da mogu učiniti, a voditelja inspirira na kreativnost i želju za unaprijeđivanjem kvalitete rada. Stalna edukacija, upoznavanje s novim saznanjima i što više izravnoga praktičnog rada s polaznicima nezaobilazni su čimbenici kvalitetnog djelovanja u svijetu sportske rekreacije.